OCHRANA SOUKROMÍ

Zásady ochrany osobních údajů pro ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.

Poslední aktualizace: 2020. 12. 15.

Ve společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. bereme vaše soukromí vážně a zavazujeme se, že budeme chránit informace, které nám svěříte. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsme vytvořili s cílem informovat vás, jaké vaše osobní údaje o vás ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. shromažďuje, jak tyto údaje používáme, uchováváme a sdílíme a jaká máte v souvislosti s těmito údaji práva a volby. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace o vás, které shromažďujeme při vašich návštěvách našich webů, používání některé z našich mobilních aplikací nebo jiných produktů či služeb nebo při jakékoli jiné vaší interakci s námi, jako například při návštěvě nějaké akce nebo kontaktování oddělení služeb zákazníkům. Tyto zásady souhrnně odkazují na tato místa jako na „Služby" I když jsou některé informace, které zde popisujeme, technické povahy, naším cílem je, aby tyto zásady byly přehledné a jasné, proto nás prosím v případě, že budete mít jakékoli otázky kontaktujte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času změníme. Kdykoli provedeme změny, budeme aktualizovat datum v horní části zásad a v některých případech vás prostřednictvím Služeb na tuto změnu upozorníme, například prostřednictvím domovské stránky, e-mailu nebo jiné komunikace.

Osobní údaje, které shromažďujeme

V této části vysvětlujeme, jaké vaše osobní údaje shromažďujeme a jakým způsobem.

Informace, které nám poskytujete

Většinu našich Služeb můžete používat, aniž byste nám o sobě sdělili jakékoli údaje, prostřednictvím Služeb nám však můžete poskytnout určité osobní údaje. Konkrétně:

 • Pokud se rozhodnete, že si u nás zaregistrujete účet, získáme vaše jméno a e-mailovou adresu.
 • Pokud si u nás zakoupíte nějaký produkt, budeme mít vaše platební údaje.
 • Pokud se rozhodnete od nás dostávat textové zprávy nebo zprávy prostřednictvím služby WhatsApp, budeme mít vaše číslo mobilního telefonu.
 • Pokud se zúčastníte nějaké soutěže, promoakce nebo průzkumu trhu, které sponzorujeme, budeme shromažďovat údaje, jako je vaše poštovní adresa, telefonní číslo nebo informace o vašich zájmech.
 • Jestliže u nás budete publikovat obsah nebo s námi či jinými komunikovat prostřednictvím webové platformy nebo podpory uživatelů, budeme shromažďovat informace, které poskytnete v těchto příspěvcích.


Automaticky shromažďované informace

Když přistupujete k našim službám online, například při návštěvách našich webů nebo používání našich mobilních aplikací, automaticky shromažďujeme informace o vašem používání našich služeb, jako je například čas vaší návštěvy a zobrazené stránky nebo obsah. Rovněž získáváme a shromažďujeme technické údaje o vašem zařízení a softwaru, včetně typu zařízení, operačního systému a verze, informací o mobilní síti, IP adresy (jedinečné číslo používané k identifikaci zařízení na internetu), identifikátor reklamy mobilního zařízení (resetovatelný identifikátor přidělený vašemu mobilnímu zařízení poskytovatelem operačního systému, jako je Apple nebo Google) nebo jiný identifikátor zařízení, stránka, kterou jste navštívili před návštěvou našeho webu, a údaje o případné chybě.


Soubory cookie

My a naši reklamní partneři a poskytovatelé služeb analýz používáme soubory cookie, což jsou malé textové soubory, které pomáhají ukládat předvolby a aktivitu uživatelů, a podobné technologie, jako jsou webové signály, pixely a značky, které nám pomohou vás rozpoznat, když navštěvujete naše služby, a shromažďovat informace, jako je počet návštěv, které funkce nebo stránky jsou oblíbené, měřítka úspěchu reklamních kampaní a další informace o vašich aktivitách při procházení. To nám umožňuje zajistit, že naše funkce pracují správně, vylepšovat služby a poskytovat a měřit reklamy. Další informace o souborech cookie a vašich možnostech ohledně používání souborů cookie v našich službách získáte v našich Zásadách používání souborů cookie.


Informace od třetích stran

Můžeme vám nabídnout možnost přihlašovat se ke službám pomocí přihlašovacích údajů z jiných webů nebo služeb, jako je Facebook nebo Google. Pokud se rozhodnete přihlásit nebo zaregistrovat tímto způsobem, budou nám služby třetích stran poskytovat přístup k vašim údajům, jako je vaše jméno, základní informace o profilu a seznam přátel, v souladu s nastavením zabezpečení u této služby.


Sdílení v sociálních sítích

Služby vám mohou nabídnout možnost sdílení s ostatními v sociálních sítích, jako je Facebook nebo Twitter. Když sdílíte tímto způsobem, řídí postupy v oblasti ochrany osobních údajů sociální sítě, kdo má k vašim údajům přístup a jak je tento přístup na dané platformě ošetřen. Podívejte se prosím na zásady ochrany osobních údajů platformy sociálních údajů, na které tímto způsobem sdílíte údaje, abyste zjistili, jaké má postupy zpracování údajů.

Informace, které s vámi nelze propojit (například souhrnné údaje) nejsou v rámci těchto Zásad považovány za osobní údaje.


Používání údajů

Osobní údaje používáme pro následující účely:

 • Správa účtu
 • Povolení účasti na veřejných platformách nebo jiných interaktivních funkcích Služeb
 • Plnění objednávek, které jste zadali
 • Reagování na žádosti zaměstnanců o služby
 • Zasílání propagačních zpráv a zpravodajů, které požadujete
 • Cílená reklama pro naše služby i mimo ně
 • Analýza dopravy a aktivit uživatelů v rámci našich Služeb, určení oblíbených oblastí nebo funkcí a optimalizace a přizpůsobení služeb
 • Poskytování, udržování a vylepšování našich Služeb a vývoj nového obsahu a služeb
 • Ochrana práv a majetku ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. a ostatních, včetně zjišťování, vyšetřování a prevence podvodů a jiných nezákonných činností a vymáhání našich dohod


Úložiště údajů

Osobní údaje, které získáme, uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely, pro které jsme je původně získali. Pokud si například u nás zaregistrujete účet, budeme obecně uchovávat informace o vašem účtu po dobu, po kterou vám v rámci tohoto účtu budeme poskytovat služby. Osobní údaje můžeme také uchovávat podle požadavku zákona.


Zpřístupnění vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje nezpřístupníme žádné nesouvisející třetí straně, pokud nebudeme mít váš souhlas, s výjimkami, které jsou zde uvedeny:

 • S poskytovateli, služeb, kteří nám poskytují služby v rámci smlouvy a po nichž se požaduje, aby zachovávali důvěrnost těchto údajů
 • Pokud je nutné vyhovět zákonu, nařízení nebo povinnému procesu (například reakce na předvolání)
 • Pokud dojdeme k závěru, že vaše jednání porušuj naše smlouvy s uživateli nebo zásady, nebo pro účely ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti Viacom International nebo ostatních
 • V souvislosti s fúzí, prodejem nebo majetkem firmy, financováním nebo akvizicí celé společnosti nebo její části za předpokladu, že přijímající strana souhlasí s ochranou osobních údajů v souladu se závazky těchto zásad a platných zákonů
 • Se společnostmi v rámci korporátní skupiny Viacom
 • Sdílíme osobní údaje, které vás přímo neidentifikují, ale které identifikují vaše zařízení prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií třetí strany na naších webových stránkách a v našich aplikacích, abychom těmto třetím stranám umožnili poskytovat nám analytické a reklamní služby. Tyto společnosti shromažďují informace z našich webových stránek nebo aplikací, jako jsou identifikátory souborů cookie, identifikátory zařízení, IP adresy a informace o vašem prohlížení webu nebo používání aplikace mimo Služby. Další informace o tom, jak lze tyto údaje použít k poskytování reklamy na základě zájmů, jak ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. tyto služby používá a odkaz na zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran, získáte v našich zásadách používání souborů cookie


Přenosy údajů

My a naši poskytovatelé služeb přenášíme vaše osobní údaje, uchováváme je nebo k nim přistupujeme v ostatních zemích, kde nemusí zákony zajišťovat úrovně ochrany vašich osobních údajů odpovídající ochraně zajišťované zákony Evropské unie. Když tak činíme, podnikáme kroky na zajištění, že se vašim údajům dostane příslušné úrovně ochrany prostřednictvím smluvních požadavků kladených na příjemce údajů (kopii těchto doložek si můžete vyžádat naším kontaktování).


Právní podklady pro zpracování

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, uchovávat nebo jinak zpracovávat v následujících situacích:

 • Když k tomu máme od vás souhlas. Například, když se přihlásíte k odběru propagačních e-mailů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat níže popsaným způsobem nebo přímo prostřednictvím Služeb.
 • Vaše osobní údaje můžeme používat pro výkon našich povinností v rámci naší vzájemné smlouvy (například poskytování produktů nebo služeb, které jste požadovali).
 • Máme legitimní zájem vaše osobní údaje zpracovávat. Vaše osobní údaje můžeme například zpracovávat pro účely komunikace s vámi o našich službách a proto, abychom vám poskytovali, zabezpečili a vylepšovali naše Služby.
 • Zpracování údajů je naší zákonnou povinností.


Vaše práva a volby

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které o vás máme, a požádat nás o opravu, smazání nebo v některých případech převod těchto údajů jinému poskytovateli. Můžete mít také právo odvolat svůj souhlas se zpracováním, vznést námitku nebo požadovat, abychom omezili nebo zakázali určité zpracování vašich osobních údajů podle níže popsaného postupu.


Žádosti o přístup a odstranění

Můžete také aktualizovat, opravit nebo odstranit informace, které o vás máme, nebo uzavřít svůj účet tak, že nás budete kontaktovat kontaktovat na adrese DataPrivacyRights@viacom.com a v předmětu uvedete „Práva na soukromí". Když vás bude nutné identifikovat, požádáme vás o předložení vašeho identifikačního dokladu nebo o více informací, které jsou nezbytné pro zpracování vaší žádosti. >


E-maily, textové zprávy a zprávy WhatsApp

Příjem propagačních e-mailů, textových zpráv nebo zpráv WhatsApp můžete zrušit pomocí pokynů v těchto zprávách. Pokud zrušíte příjem propagačních e-mailů, můžeme vám nadále zasílat jiné e-maily.


Nabízená oznámení v mobilních zařízeních

Když budete souhlasit, můžeme vám zasílat propagační a nepropagační nabízená oznámení nebo výstrahy do mobilního zařízení. Tyto zprávy můžete kdykoli deaktivovat změnou nastavení oznámení v mobilním zařízení.


Soubory cookie a podobné technologie

Informace o tom, jaké volby máte ohledně našeho používání souborů cookie, včetně postupu pro zablokování souborů cookie nebo odvolání souhlasu s určitými typy souborů cookie nebo jiných podobných technologií, získáte v našich Zásadách používání souborů cookie .


Otázky nebo stížnosti

Pokud máte nějaké otázky ohledně našich Zásad ochrany osobních údajů, postupy zpracování dat nebo voleb, jaké máte k dispozici, kontaktujte nás prosím pomocí následujících informací. Jestliže se nám nepodaří vaše obavy vyřešit a sídlíte v EHP, máte právo podat stížnost u Orgánu ochrany údajů v zemi, kde žijete, pracujete nebo kde k záležitosti došlo. Kontaktní údaje místního orgánu ochrany údajů získáte v části
 

Kontaktní údaje

S radostí odpovíme na vaše otázky týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů a postupy při zpracování údajů. Můžete nás také kontaktovat ohledně uplatnění sivých práv podle informací v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.
Inspektor ochrany údajů
DataPrivacyRights@viacom.com
Perlová 371/5, 110 00, Praha 1, Česká republika